logo

JobNob

Your career. Our passion!

ZUS jobs in Uluberia

Search for ZUS jobs in Uluberia
URGENT
&nbsp;...<span>aktualizacja planów modernizacji i rozwoju Zakładu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej </span><b>z </b><span>ochroną przeciwpożarową. Wymagania Niezbędne ~ Średnie lub ś...
Uluberia

ZUS
&nbsp;...<span>aktualizacja planów modernizacji i rozwoju Zakładu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej </span><b>z </b><span>ochroną przeciwpożarową. Wymagania Niezbędne ~ Średnie lub ś...
Uluberia

ZUS
NEW
&nbsp;...<span>Nazwa jednostki organizacyjnej ZUS II Oddział </span><b>w </b><span>Warszawie Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji ~ Miejsce pracy ZUS II Oddział w Warszawie ~ Adres miejsca pracy ...
Uluberia

ZUS
Nazwa jednostki organizacyjnej ZUS I Oddział w Łodzi Nazwa komórki organizacyjnej Komisje Lekarskie Zakładu ~ Miejsce pracy ZUS II Inspektorat w Łodzi ~ Adres miejsca pracy ul. Lipiec Reymontowskich 11, 91-120 Łódź ~ Województ...
Uluberia

ZUS
Nazwa jednostki organizacyjnej ZUS II Oddział w Warszawie Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Realizacji Dochodów ~ Miejsce pracy ZUS II Oddział w Warszawie ~ Adres miejsca pracy ul. Podskarbińska 25, 03-829 Warszawa ~ Wojewó...
Uluberia

ZUS
&nbsp;...<span>wykonawczych; rozliczanie wpłat uzyskanych w drodze postępowań egzekucyjnych; monitorowanie spłat układów ratalnych, w tym informowanie </span><b>o </b><span>zerwaniu umowy; inicjowanie postępowań dotyczących sankcji oraz kont...
Uluberia

ZUS
Nazwa jednostki organizacyjnej ZUS II Oddział w Łodzi Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Realizacji Dochodów ~ Miejsce pracy ZUS II Oddział w Łodzi ~ Adres miejsca pracy ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola ~ Województw...
Uluberia

ZUS
&nbsp;...<span>pracownikami w zakresie okresowych badań lekarskich pracowników, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji wypadków przy pracy i w drodze do/</span><b>z </b><span>pracy (w tym ustalanie okoliczności i przyczyn ww. wypadków), ini...
Uluberia

ZUS
Nazwa jednostki organizacyjnej ZUS II Oddział w Warszawie Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych 1 ~ Miejsce pracy ZUS II Oddział w Warszawie ~ Adres miejsca pracy ul. Podskarbińska 25, 03-829 Warszaw...
Uluberia

ZUS
Nazwa jednostki organizacyjnej ZUS II Oddział w Warszawie Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Realizacji Dochodów ~ Miejsce pracy ZUS II Oddział w Warszawie ~ Adres miejsca pracy ul. Podskarbińska 25, 03-829 Warszawa ~ Wojewó...
Uluberia

ZUS

Similar jobs that could interest you

All rights reserved.