logo

JobNob

Your career. Our passion!

Jobs in ZUS

Search for jobs
URGENT
&nbsp;...<span>Nazwa jednostki organizacyjnej ZUS Oddział </span><b>w </b><span>Rzeszowie Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek 1 ~ Miejsce pracy ZUS Inspektorat w Mielcu ~ Adres miejsca pracy ul. S...
India

ZUS
&nbsp;...<span>Nazwa jednostki organizacyjnej ZUS I Oddział </span><b>w </b><span>Poznaniu Nazwa komórki organizacyjnej Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Klientów i Korespondencji ~ Miejsce pracy ZUS Inspektorat w Nowym Tomyślu ~ Ad...
India

ZUS
NEW
&nbsp;...<span>należności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Alimentacyjnego w likwidacji. Nadzoruje ustalenie uprawnień i wypłatę świadczeń </span><b>z </b><span>ubezpieczenia społecznego. Nadzoruje ochronę danych osobowych i informac...
India

ZUS
&nbsp;...<span>Nazwa jednostki organizacyjnej ZUS I Oddział </span><b>w </b><span>Warszawie Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Koordynacji Usług Świadczeń Emerytalno-Rentowych ~ Miejsce pracy ZUS I Oddział w Warszawie ~ Adres miejsc...
Bankura

ZUS
&nbsp;...<span>Nazwa jednostki organizacyjnej ZUS I Oddział </span><b>w </b><span>Warszawie Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek ~ Miejsce pracy ZUS I Oddział w Warszawie ~ Adres miejsca pracy ul....
Bankura

ZUS
&nbsp;...<span>Nazwa jednostki organizacyjnej ZUS Oddział </span><b>w </b><span>Chorzowie Nazwa komórki organizacyjnej Departament Prewencji i Rehabilitacji ~ Miejsce pracy ZUS Oddział w Chorzowie ~ Adres miejsca pracy ul. Dąbrow...
India

ZUS
&nbsp;...<span>udziela informacji przyszłym świadczeniobiorcom w zakresie czynników wpływających na wysokość świadczenia oraz warunków i terminów związanych </span><b>z </b><span>przejściem na emeryturę ~ Wymagania Niezbędne Wymagania forma...
India

ZUS
&nbsp;...<span>Nazwa jednostki organizacyjnej ZUS Oddział </span><b>w </b><span>Lublinie Nazwa komórki organizacyjnej 0 ~ Miejsce pracy ZUS Oddział w Lublinie ~ Adres miejsca pracy ul. T. Zana 36, 38c, 20-601 Lublin ~ Województwo...
India

ZUS
&nbsp;...<span>rekrutacji wg wzoru: 'Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 </span><b>r.</b><span> w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych o...
India

ZUS
&nbsp;...<span>kontroli wobec płatników składek; gromadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw oraz przekazywanie jej do przechowywania, zgodnie </span><b>z </b><span>wytycznymi zawartymi w Instrukcji Kancelaryjnej; sporządzanie not ro...
India

ZUS

Similar jobs that could interest you

All rights reserved.